Kontaktuppgifter

Bubbla AB

Isafjordsg. 38
164 40 Kista

Tel: 08-750 60 03

Glastec 

Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt.

bildtitel Reflexer

Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.

bildtitel Lång hållbarhet

Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden. Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.

bildtitel Enkel rengörning

Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts, insekter mm inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra. Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.